close
تبلیغات در اینترنت

متن آهنگ تو فکرتم از مرتضی پاشایی

متن ترانه های فارسی

متن آهنگ فکرتم از مرتضی پاشایی متن آهنگ تو فکرتم از مرتضی پاشاییتو فکرتم دو سه روزهدلم واسه تو می سوزهکی به تو گفته که قهرمبعد تو شیطونی کردمانگاری بین من و تویکیه عین من و توبهتره بازی تموم شهمیام پیشت اگه روم شهمتن آهنگهای مرتضی پاشاییبسه داری با این حرفامی افتی بد جوری از چشمامبسه پاشو بیا اینجابگذر از این خیال و رویابسه داری با این حرفامی افتی بد جوری از چشمامبسه پاشو بیا اینجابگذر از این خیال و رویامتن آهنگهای مرتضی پاشاییتو فکرتم دو سه روزهدلم واسه تو می سوزهکی به تو گفته که قهرمبعد تو…