close
تبلیغات در اینترنت

متن آهنگ رویای ما از شادمهر

متن ترانه های فارسی

متن آهنگ زیبای رویای ما از شادمهر متن آهنگ زیبای رویای ما از شادمهرتعبیر رویامهمتن آهنگهای شادمهر(شادمهر)من من من من منرویایی دارمرویای آزادیرویایِ یک رقص بی وقفه از شادیمتن آهنگهای شادمهر(ابی)من من من من منرویایی دارماز جنس بیداریرویای تسکین این درد تکراریدرد جهانی که از عشق ، تهی میشهدرد درختی که می خشکه از ریشهدرد زنایی که محکوم آزارنمتن آهنگهای شادمهریا کودکایی که تو چرخه ی کارنمتن آهنگهای شادمهر(شادمهر)تعبیر این رویادرمون دردامهدرمون این درداتعبیر رویامه(ابی)رویای من اینهدنیای بی کینهدنیای…