close
تبلیغات در اینترنت

متن آهنگ نقاب از سیاوش قمیشی

متن ترانه های فارسی

متن آهنگ نقاب از سیاوش قمیشی متن آهنگ نقاب از سیاوش قمیشیهی بازیگر! گریه نکن! ماهمه مون مثل همیمصبحا که از خواب پا میشیم نقاب به صورت می زنیمیکی معلم میشه و یکی میشه خونه بدوشیکی ترانه ساز میشه یکی میشه غزل فروشکهنه نقاب زندگی تا شب رو صورتای ماسگریه های پشت نقاب مثل همیشه بی صداسهر کسی هستی یه دفه قد بکش از پشت نقاباز رو نوشته حرف نزن، رها شو از پیله خوابنقش یک دریچه رُ رو میله قفس بکشبرای یک بار که شده جای خودت نفس بکشمتن آهنگهای سیاوش قمیشیکاشکی می شد تو زندگی ما خودمون باشیم و بستنها برای یک…