close
تبلیغات در اینترنت

متن آهنگ رابطه از شادمهر

متن ترانه های فارسی

متن آهنگ زیبای رابطه از شادمهر متن آهنگ زیبای رابطه از شادمهرتا حرف عشق میشه من میرممن سخت از این حرفا دورممنم یه روز عاشقی کردماز وقتی عاشق شدم اینجورممتن آهنگهای شادمهردار و ندارم پای عشقم رفتچیزی نموند جز درد نامحدوداین جای خالی که توی سینم هستقبلا یه روزی جای قلبم بودمتن آهنگهای شادمهراین روزگار بد کرده با قلبمکم بوده از این زندگی سهممدلیل می بافم برای عشقبرای چیزی که نمیفهمممتن آهنگهای شادمهراز آدمهای این شهر بیزارمچون با یکیشون خاطره دارمبه من نگو با عشق بی رحمیمن زخم دارم تو نمی فهمیمتن آهنگهای…