close
تبلیغات در اینترنت

متن آهنگ حال من خوب نیست از دایان

متن ترانه های فارسی

متن آهنگ حال من خوب نیست از دایان ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺷﺮﺍﯾﻄﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺷﻪ ﻣﯽ ﺩﻭﻧﺴﺘﻢ ﺣﻖ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﺎﺷﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﺴﺎﺯﻡ ﯾﻪ ﺯﻧﺪﮔﯿﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﯼ ﺗﻮ ﺍﮔﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺗﻮ ﺭﻧﮕﯽ ﻣﻨﮕﯽ ﺑﺎﺷﻪ ﺭﯾﻠﮑﺲ ﻭ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﺪﻭﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﺩﻧﮓ ﻭ ﻓﻨﮕﯽ ﺑﺎﺷﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺯﯾﻤﻮﻥ ﺗﻮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺏ ﺧﺎﻟﯽ ﻋﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺍﮐﺸﻦ ﺟﻨﮕﯽ ﻣﻨﮕﯽ ﺑﺎﺷﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﻪ ﺟﻮﺭ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯﻩ ﺩﺍﯾﺎﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﺻﺐ ﺯﻭﺩ ﺑﺎﺷﻪ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﺶ ﻧﻮﻥ ﺑﺎﺷﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮﻣﻮﻥ ﺑﺎﺑﺎ ﺟﻮﻥ ﺑﺎﺷﻪ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺗﻮ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺮﻩ ﮐﺴﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﻋﺸﻘﻮ ﯾﺎﺩ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪﻩ ﻣﺮﻭﺭ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻣﻦ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﻮ…