close
تبلیغات در اینترنت

متن آهنگ نفرین محسن چاوشی

متن ترانه های فارسی

متن آهنگ نفرین محسن چاوشی الهی سقف آرزوت خراب بشه روی سرش بیای ببینی که همه حلقه زدن دور و ورش الهی که روز وصال طوفان شه از سمت شمال هیچی از اون روز نمونه بجز گلای پر پرش قسم میخوردی با منی قسم میخوردی به خدا خدا الهی بزنه تو کمرت تو کمرش من اهل نفرین نبودم چه برسه که تو باشی بیاد الهی خبرت ، بیاد الهی خبرش *** عمرت الهی کم نشه اما پر از غصه باشه زجرهایی که به من دادی بکشی تا آخرش الهی که یه روز خوش از تو گلوت پایین نره رسوای عالمت کنن اون چشای در به درش قسم میخوردی با منی قسم میخوردی به خدا خدا…