close
تبلیغات در اینترنت

متن آهنگ مثل تو هیچ جایی ندیدم از آرمین 2afm

متن ترانه های فارسی

متن آهنگ زیبای مثل تو هیچ جایی ندیدماز آرمین 2afm متن آهنگ زیبای مثل تو هیچ جایی ندیدماز آرمین 2afmمثه تو هیچ جایی ندیدم "آرمین"علاقه دارم بهت شدیدا"2afm"مثه تو هیچ جایی ندیدمعلاقه دارم بهت شدیداپس برو و هم جا داد بزن و بگوآرمینه بی اف(bf)جدیدممثه تو هیچ جایی ندیدمعلاقه دارم بهت شدیداپس برو و هم جا داد بزن و بگوآرمینه بی اف(bf)جدیدمتا تو رو دیدم پرید عقل از سرمبه خاطر تو رو اسم همه ضربدر زدممیخوام مال من باشی حالا هر طوری هستپس بزنیم به سیم آخر هر طوری مستاز عشق هم من از عشق…