close
تبلیغات در اینترنت

متن آهنگ سه نقطه از آرمین 2afm

متن ترانه های فارسی

متن آهنگ زیبای سه نقطه از آرمین 2afm متن آهنگ زیبای سه نقطه از آرمین 2afmبشین روبروم چشماتو ببنددوست دارم حتی بهشت با تو برمبا هم می زدیم زیر بارون قدمبه خاطر اون منو زیر پاتون زدنخیره با اون نظر نشدم بهش هیچ وقتاز عشق دروغیت رد شدم به نیشخندتو می دونستی که تو غمم-و عشقمیواسه همینم می خواستی قلبم-و بشکنیدیگه فایده نداره بگی عشق منی توچون تازه فهمیدم عشق-و معنیشوخدا بهش کمک کن که نسوزه تو غممنو با دختر دیدی حسودیت شد نه ؟حالا مهم نیست می رم از زندگیتصبح تا شب می تونی خز بهم بگیخیره شدی از دور به…