close
تبلیغات در اینترنت

متن آهنگ خواب از سوگند

متن ترانه های فارسی

متن آهنگ زیبای خواب از  سوگند متن آهنگ زیبای خواب از  سوگندﯾﻪ ﺷﺐ ﺯﻣﺴﺘﻮﻥ ﺑﻮﺩﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺮﻑ ﭼﻘﺪ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩمتن تمام آهنگهای سوگندﺗﻮﯼ ﺳﺎﻟﻦ پر ﺍﺯ ﺩﻭدﺍﻭﻧﻮ ﺩﯾﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺩﻭﺭمتن تمام آهنگهای سوگندﺍﻭمد ﻭ ﺯﺩ ﺭﻭ ﻟﺒﻢ ﺑﻮﺱﻭﺍﯼ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻣﻦ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯمتن تمام آهنگهای سوگندﻫﻤﻪ ﻣﺴﺖ ﺷﺮﺍﺏ ﺩﺍﻍﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﺷﺪﯾﻢ ﺭﺍﻫﯽ ﺑﺎﻍمتن تمام آهنگهای سوگندﻧﺸﺴﺘﯿﻢ ﺭﻭ ﻧﯿﻤﻜﺖ ﭼﻮﺑﯽﺯﻣﺎﻥ ﻣﯿﮕﺬﺷﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺯﻭﺩﯼمتن تمام آهنگهای سوگندﻣﯿﺪﯾﺪﻡ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﻡﻭﺍﯼ ﻛﻪ ﺩﻟﻤﻮ ﺑﺮﺩﯼمتن تمام آهنگهای سوگندﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﯾﺎ ﺑﯿﺪﺍﺭﻡ ﺍﯾﻦ ﻗﺼﻪ ﻏﻤﮕﯿﻨﻪﺧﻮﺍﺑﻢ ﯾﺎ ﺑﯿﺪﺍﺭﻡ ﺭﻭﯾﺎﯼ…