close
تبلیغات در اینترنت

متن آهنگ سقوط از داریوش اقبالی

متن ترانه های فارسی

متن آهنگ سقوط از داریوش اقبالی متن آهنگ سقوط از داریوش اقبالیﺩﺭِ گلخانه ها ﺭﺍ ﺑﺎﺯﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩﺗﻤﺎﻡ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺁﺑﯽ پرواز ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩمتن آهنگهای داریوشﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺁﻭﺍﺯﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎیﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪﻡ ﻧﺎﺗﻤﺎﻡ، ﺁﻏﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩﺗﻤﺎﻡ ﻗﻔﻞﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩمتن آهنگهای داریوشﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺎﻏﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺳﺒﺰ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖﺩﺭﺧﺖ ﻋﺸﻖ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺎﺷﺖمتن آهنگهای داریوشﺳﯿﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﺳپیدﯼ ﻧﻪﺗﻤﺎﻡ ﺭﻧﮓﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺷﺖمتن آهنگهای داریوشﮐﺒﻮﺗﺮﻫﺎﯼ ﻋﺎﺷﻖ ﺭﺍ ﮔﻠﻬﺎﯼ ﺷﻘﺎﯾﻖ ﺭﺍﯾﮑﺎﯾﮏ ﺍﺯ ﻗﻔﺲ ﺁﺯﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩمتن آهنگهای داریوشﺗﻮ ﺭﺍ ‌‌ ﺍﯼ ﻧﺎﺏ، ‌ﺍﯼ ﻧﺎﯾﺎﺏﺗﻮ…