close
تبلیغات در اینترنت

متن آهنگ زن دیوانه از گروه چارتار

متن ترانه های فارسی

متن آهنگ زن دیوانه از گروه چارتار متن آهنگ زن دیوانه از گروه چارتاربا تو ام پنجره هانرونق این خانه چه شد ؟آن زن دیوانه که رفتآن مردک دیوانه چه شد ؟از مرد شب آواره بگوبگو خورشید شب اش کجاست ؟از تسبیح عاشقانه ها بگودانه به دانه چه شد ؟آه خواب آلودگیبی تو در چشم عاشق نیایدتنها ماندم کسیجز تو شاید نشاید که آیدپیدا شو شعله کن جان پروانه راعمره دیوانه دیری نپایدکجا می روی کمی بمان عشقزمینم نزن از آسمن عشقبیا به باران تکیه کنقدم قدم این پرسه رابیا بگیر از چهره امغم و شب و تب هر سه رامرا به طوفان…