close
تبلیغات در اینترنت

متن آهنگ الکی از سیاوش قمیشی

متن ترانه های فارسی

متن آهنگ الکی از سیاوش قمیشی متن آهنگ الکی از سیاوش قمیشی من فقط عاشق اینم ، حرف قلبت و بدونمالکی بگم جدا شیم ، تو بگی که نمی تونممتن آهنگهای سیاوش قمیشیمن فقط عاشق اینم ، بگی از همه بیزاریدو سه روز پیدام نشه تا ببینم چه حالی داریمتن آهنگهای سیاوش قمیشیمن فقط عاشق اینم ، عمری از خدا بگیرماونقدر زنده بمونم ، تا بجای تو بمیرممتن آهنگهای سیاوش قمیشیمن فقط عاشق اینم ، روزایی که با تو تنهامکار و بار زندگیم و بزارم برای فردامتن آهنگهای سیاوش قمیشیمن فقط عاشق اینم ،وقتی از همه کلافمبشینم یه گوشه دنج ،…