close
تبلیغات در اینترنت

متن آهنگ نوازش از سیاوش قمیشی

متن ترانه های فارسی

متن آهنگ نوازش از سیاوش قمیشی متن آهنگ نوازش از سیاوش قمیشیمیشه نوازشم کنیوقتی گرفته حالممیشه ببندی بالموآخه شکسته بالممی فهمی چی میگم بهتمی بینی خستگیمومیشه بذارم پیش توچند روزی زندگیمومیشه بشینی پیشم ویه شعر برام بخونیامشب یه کم تنها شدممیشه پیشم بمونی...متن آهنگهای سیاوش قمیشیانگار یه بغضی تو گلومداره شکسته میشهاینجوری که پلکای توهی باز و بسته میشهمیشه نوازشم کنیوقتی گرفته حالممیشه ببندی بالموآخه شکسته بالم...متن آهنگهای سیاوش قمیشیمیشه نوازشم کنیوقتی گرفته حالممیشه ببندی بالموآخه شکسته بالممی…