close
تبلیغات در اینترنت

متن آهنگ گمشده ی زن از باران

متن ترانه های فارسی

متن آهنگ گمشده ی زن از باران متن آهنگ گمشده ی زن از بارانبه چشمام نگاه کن که یادت بیاد مریضم شدی تا نگاهت کنممتن آهنگهای بارانفقط تو یه مردی ولی من میخوام بهت مرد بودن رو ثابت کنممتن آهنگهای بارانتو که آرزومو به هم ریختیو تا ثابت کنی مردا مثل همنمتن آهنگهای بارانبه یه چشم میبینی زن رو ولی چقدر فرق داره یه زن با یه زنمتن آهنگهای بارانتو راحت تونستی عذابم بدی باید نفرتامو توداری کنممتن آهنگهای بارانتو راحت بری و خیانت کنی بشینم به پات خونه داری کنممتن آهنگهای بارانتو رخت سپید اومدم پیش تو قراره با…