close
تبلیغات در اینترنت

متن آهنگ زیادی از باران

متن ترانه های فارسی

متن آهنگ زیادی از باران متن آهنگ زیادی از بارانبیا دوری کنیم از همبیا تنها بشیم کم کمبیا با من تو بدتر شوبیا از من تو رد شورد شومتن آهنگهای بارانببین گاهی یه وقتایی دلم سر میره از احساسنه میخوابم نه بیدارم از این چشمای من پیداستتنم محتاج گرماته زیادی دل به تو بستمهیچ دردی در این حد نیست من از این زندگی خستمدلم تنگ میشه بیش از حددلم تنگ میشه بیش از حددلم تنگ میشه بیش از حددلم تنگ میشه بیش از حدمتن آهنگهای بارانبیا دوری کنیم از همبیا تنها بشیم کم کمبیا با من تو بدتر شوبیا از من تو رد شورد شو