close
تبلیغات در اینترنت

متن آهنگ آهنگامون خداس از گروه زد بازی

متن ترانه های فارسی

متن آهنگ "آهنگامون خداس " از گروه زد بازی متن آهنگ "آهنگامون خداس " از گروه زد بازیاز هم.ن روز که رسید ویلی پاش به تهران 166 تا دشمن داشته امسالالان خیلیا باهام بدن ولی کیرم نیست فک نکینید ترسیدم و شده زیرم خیسمثله اینکه خیلیا فک میکنن من دادگاه دارم یه سری هم میگن که تو پاسگاه خوابممتن تمام آهنگهای گروه زد بازیمن اینجا صحیح ، سالم در خدمت شمام مثله اینکه اینجوریه قسمت خدا متن تمام آهنگهای گروه زد بازیپس بذار از زندگیم واست تعریف کنم شاید بشه اینجا تکلیف روشن دو ماه اومدم واسه…